3ds Max

Fikirlərinizdəki qrafiki modelləri başqalarına anlatmaq üçün sözlərə yox 3ds Max'a gərək vardır. Bir dəfə görmək 100 dəfə eşitməkdən yaxşıdır. 3ds Max kursu 3 ölçülü modelləmə ilə məşğul olan bütün texniki rəssam, mühəndis, memar və dizaynerlər üçün nəzərdə tutulmuş proqram paketidir. Əsas dizayn proqramlarından biri olan 3ds Max vasitəsi ilə inşaat, memarlıq və dizayn sahələrində əşyaları və çertyojları 3 ölçülü olaraq modelləmək, struktur sxemi çəkmək, işıqlandırmaq, animasiya qurmaq mümkündür.

o Dərslər həftədə 2 dəfə olmaqla 2 saat keçirilir;

o Kursun müddəti 3 aydır;

o Dərslər qrup və fərdi şəkildə tədris olunur;

o Qruplar maksimum 5tələbədən ibarətdir ;

o Dərslər praktik məşğələlər üzərindən keçirilir;

o Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrə sertifikat təqdim olunur.