Yevlax şəh, Beton İstehsalı Zavodu

İstehsal gücü 90m3/saat beton istehsalı müəssisəsi

Yevlax şəhərində 90m3/saat istehsal gücü olan Beton İstehsalı müəssisəsi