Xidmətlər

LAYİHƏ

Tikintinin başlanğıcı layihədən başlayır. Bu mərhələdə tikiləcək binanın tam təsviri əks olunur.

ətraflı

DİZAYN və MEMARLIQ

Mənzillərin, fərdi yaşayış evlərinin, bağ evlərinin, eksteryer və interyer dizaynı, memarlıq və yenidən planlaşdırılması

ətraflı

TİKİNTİ

fərdi evlərin, çoxmərtəbəli yaşayış və qeyri-yaşayış bina və qurğuların, sənaye obyektlərin, yolların, körpü və tunellərin və s. özüldən istismar vəziyyətinə çatdırılması kimi dəyərləndirilir.

ətraflı

TƏMİR

Şirkətimiz müvafiq layihələr əsasında müxtəlif təyinatlı bina və qurğularda yüksək keyfiyyətli təmir, əsaslı təmir və bərpa-gücləndirmə işlərini də yerinə yetirir.  

ətraflı

LANDŞAFT

Məkanınızın ətraf mühitinin tərtibatında ən zərif məsələlərdən biri də landşaft dizaynıdır.

ətraflı

BASEYN və SAUNA

Bağ evində istirahət deyərkən, oranı baseyn və saunasız təsəvvür etmək olmaz.

ətraflı

QEYRİ-YAŞAYIŞ VƏ SƏNAYE OBYEKTLƏRİNİN TİKİNTİSİ

Şirkətimizin fəaliyyətində uğurla həyata keçirdiyi tikinti sektorudur.  Bu tip tikinti sektorunda bacarığımız digər şirkətlərdən üstünlük fərqimizdir.

ətraflı

BETON, METAL və AĞAC KONSTRUKSİYALAR

Tikinti prosesi zamanı  ən çox istifadə olunan materiallardan biri də konstruksiyalardır.

ətraflı

MEBEL

İnteryer dizaynda vacib elementlərdən yadda qalanı mebeldir.

ətraflı

REKLAM TƏRTİBATI

Şirkətimizin fəaliyyətinin yaradıcı sahələrindən biri də eksteryer və interyer reklam tərtibatlarının istehsalıdır.

ətraflı