BETON, METAL və AĞAC KONSTRUKSİYALAR

Tikinti prosesi zamanı  ən çox istifadə olunan materiallardan biri də konstruksiyalardır.

Tikinti prosesi zamanı  ən çox istifadə olunan materiallardan biri də konstruksiyalardır. Konstruksiyalar işlənmə yerinə və şəraitinə görə fərqlənir: Beton Konstruksiyalar, Metal Konstruksiyalar və Ağac Konstruksiyalar. Bu tip konstruksiyaların həm istehsalını və quraşdırılmasını da böyük məsuliyyətlə öz üzərimizə götürürük.