TİKİNTİ

fərdi evlərin, çoxmərtəbəli yaşayış və qeyri-yaşayış bina və qurğuların, sənaye obyektlərin, yolların, körpü və tunellərin və s. özüldən istismar vəziyyətinə çatdırılması kimi dəyərləndirilir.

TİKİNTİfərdi evlərin, çoxmərtəbəli yaşayış və qeyri-yaşayış bina və qurğuların, sənaye obyektlərin, yolların, körpü və tunellərin və s. özüldən istismar vəziyyətinə çatdırılması kimi dəyərləndirilir. Bu tip müxtəlif tikintilərin həyata keçirilməsi Şirkətimizin əsas fəaliyyət sahəsidir. Müvafiq layihələr əsasında yuxarıda adları çəkilən tikintilərin vaxtında, iqtisadi cəhətdən sərfəli və keyfiyyətli inşa edilməsinə zəmanət veririk. Keyfiyyətli tikinti prinsipini nəzərə alaraq, Sifarişçilərimizin istəyilə aparılacaq tikinti-təmir işləri üçün lazım olan inşaat materiallarının seçilməsində mütəxəssislərimizin iştirakı da təmin edilir.