QEYRİ-YAŞAYIŞ və SƏNAYE OBYEKTLƏRİNİN TİKİNTİSİ

Şirkətimizin fəaliyyətində uğurla həyata keçirdiyi tikinti sektorudur.  Bu tip tikinti sektorunda bacarığımız digər şirkətlərdən üstünlük fərqimizdir.

Şirkətimizin fəaliyyətində uğurla həyata keçirdiyi tikinti sektorudur.  Bu tip tikinti sektorunda bacarığımız digər şirkətlərdən üstünlük fərqimizdir. Özəlliklə, müxtəlif istehsal sahələri (fabrik və zavodlar), anqarlar, müxtəlif sənaye obyektləri, ticarət mərkəzləri, və s. kimi iri həcmli işlərin həyata keçirilməsi xüsusi bacarıq və biliklər tələb edir. Məhz komandamızın peşəkarlığı bu cür işlərin reallaşmağına böyük dəstək verir. Bu işlərlə yanaşı, texnoloji avadanlıqların quraşdırılmasını və istehsal xətlərinin montaj xidmətini də göstəririk.