BORU ŞNEK

Boru şnek, adətən toz və ya dənəvər formada olan materialları daşımaq üçün sənaye və istehsal proseslərində istifadə olunan avadanlıqdır. Bu cihaz uzun silindrik boruya bənzəyir, içərisində materialı boru boyunca hərəkət etdirmək üçün fırlanan şnek adlanan vintlə. Belə sistemlər tez-tez kənd təsərrüfatı, tikinti mal-materialların istehsalında, qida sənayesi, kimya sənayesi və digər istehsal sahələrində istifadə olunur.