TOZ TUTMA SİSTEMİ

TOZ TUTMA SİSTEMİ

Toz toplayıcı (və ya toz və qaz ayırıcı) istehsalatda xammalın yandırılması və digər əməliyyatlar zamanı yaranan toz və qazları toplamaq və təmizləmək üçün istifadə olunan avadanlıqdır. Havanın zərərli hissəciklərdən və qazlardan təmizlənməsində mühüm rol oynayır ki, bu da müəssisədə ekoloji standartlara və əməyin mühafizəsinə riayət olunmasına töhfə verir.

Toz toplayıcılara müxtəlif növ hissəcikləri və qazları tutmaq üçün filtrlər, siklonlar və elektrostatik çökdürənlər kimi müxtəlif komponentlər daxil ola bilər. Onlar həmçinin tozun təmizlənməsi və ya istehsal prosesinə qaytarılması kimi sistemlərə malik ola bilərlər.

Toz toplayıcıların istifadəsi ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasını azaltmaqla yanaşı, istehsal prosesinin səmərəliliyini artırmağa, xammal itkisini azaltmağa və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir.