MATERİAL BUNKERİ

MATERİAL BUNKERİ

Material bunkeri istehsal proseslərində istifadə olunan materialların saxlanması və paylanması üçün istifadə olunan bir avadanlıqdır.  Layihə tələblərinə uyğun olaraq materialların vahid və nəzarətli buraxılmasını təmin edir.  İstehsalatın səmərəliliyini artırmaq üçün avtomatlaşdırıla və digər avadanlıqlara inteqrasiya oluna bilər.