SEPARATOR

SEPARATOR

Separator istehsalatda üyüdülmüş məhsulun hissəciklərin digər materiallardan və ya fraksiyalardan ayırmaq üçün istifadə olunan avadanlıqdır. Xüsusi tapşırıqlardan və istehsal proseslərindən asılı olaraq müxtəlif dizayn və iş prinsiplərinə malik ola bilər. Belə separatorlar artıq hissəcikləri çıxararaq məhsulun keyfiyyətini, tələb olunan fraksiyasını və saflığını təmin etməyə kömək edir.