LENTLİ KONVEYER

Bantlı konveyer müxtəlif materialları, malları və yükləri bir yerdən digər yerə daşımaq üçün istifadə olunan mexaniki qurğudur. Dəstək silindrləri və ya digər dəstəkləyici qurğular boyunca uzanan davamlı bir kəmərdən ibarətdir. Bantlı konveyerlər materialların daşınması və çeşidlənməsi proseslərini avtomatlaşdırmaq üçün istehsal, anbar, logistika və digər sənaye sahələrində geniş istifadə olunur.