SİLOS

SİLOS

Silos, materialın istehsal sahəsinə saxlanması və paylanması üçün istifadə olunan xüsusi konteyner və ya çəndir. Bu, material ehtiyatlarını rahat və effektiv şəkildə idarə etməyə və onun istehsalat üçün əlçatan olmasını təmin etməyə imkan verir. Siloslar şaquli və üfüqi seçimlər də daxil olmaqla müxtəlif tutum və dizaynlarda olur.